Υπηρεσίες

  • Οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες) και Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων 
  • Ανάπτυξη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Εργασιών σε άτομα που χρειάζονται ψυχοκοινωνική υποστήριξη στο σπίτι στα πλαίσια του οικογενειακού τους περιβάλλοντος 
  • Έξω-νοσοκομειακή παρακολούθηση ασθενών (ψυχοθεραπευτική εργασία) που εξέρχονται από τα ψυχιατρικά καταστήματα 
  • Δραστηριότητες για την βελτίωση και την οργάνωση της κοινωνικής ζωής των ατόμων με ψυχικές διαταραχές μέσα από Ομάδες: αλληλοβοήθειας, εργασίας, αθλητικές, καλοκαιρινών-χειμερινών διακοπών κ.λ.π. 
  • Οργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων με παρουσία και ενεργό συμμετοχή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές 
  • Η έκδοση πάσης φύσεως σχετικών εντύπων και η συμμετοχή-παρέμβαση στα ΜΜΕ και άλλα σύγχρονα μέσα διάδοσης κατά τρόπο επιστημονικά έγκυρο και δεοντολογικά ορθό, για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές 
  • Οργάνωση συμποσίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προγραμμάτων για ειδικούς ή για το ευρύτερο κοινό, πραγματοποίηση εποπτειών στο ψυχοθεραπευτικό και ευρύτερα θεραπευτικό έργο των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας 
  • Οργάνωση Συνεδριών και Ημερίδων με δυνατότητα συμμετοχής και των χρηστών 
Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται στους χρήστες ψυχιατρικών υπηρεσιών, στα άτομα της 3ης ηλικίας με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που είναι πολιτισμικά διαφοροποιημένα ως άτομα 3ης ηλικίας.


WWW.IASIS-AMKE.GR   |   COPYRIGHT © 2014