Όραμα

Η IASIS AΜKE είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που έχει ως σκοπό να παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Μέρος των δραστηριοτήτων της IASIS είναι η λειτουργία δύο δομών:
  • Ένα οικοτροφείο την “Στοργή” για άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές.
  • Ένα Κέντρο Ημέρας που ασχολείται με την νόσο Alzheimer, άνοια αλλά και ψυχώσεις λοχείας.

Τα ανωτέρω έργα χρηματοδοτήθηκαν για περίοδο 18 και 12 μηνών αντίστοιχα από την Ε.Ε. κατά 75% (Ε.Κ.Τ.) και 25% από το Ελληνικό Δημόσιο (Υ.Υ.Κ.Α.) και στη συνέχεια 100% από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και νοσηλείων που καταβάλλονται από τα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία των επωφελουμένων των υπηρεσιών μας

Σύντομος Χαιρετισμός

Η ψυχική ασθένεια όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελούσε για αιώνες ολόκληρους ένα ζήτημα που συνδεόταν άμεσα με την προκατάληψη, τον στιγματισμό, τον αποκλεισμό των ατόμων από την κοινωνία και κατ’ επέκταση τη στέρηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.Τις τελευταίες δεκαετίες, τα δεδομένα για την ψυχική νόσο αλλάζουν θεαματικά και η ψυχιατρική μεταρρύθμιση εφαρμόζεται σταδιακά σ’ όλες τις αναπτυγμένες χώρες, με γνώμονα τις βασικές αρχές που καθορίστηκαν σε σχετική Διακήρυξη του Ο.Η.Ε., δηλαδή, την εξάλειψη των διακρίσεων εξαιτίας της ψυχικής ασθένειας, το δικαίωμα του ψυχικά ασθενούς να νοσηλεύεται μέσα στην κοινότητα και να τυγχάνει θεραπείας με μεθόδους που δεν συγκρούονται με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η IASIS ΑμΚε δραστηριοποιείται για την επίτευξη των στόχων τους οποίους έχει θέσει και υλοποιεί αδιαλείπτως από το 2004 ως πιστοποιημένος φορέας ψυχικής υγείας. Η σημερινή όμως εποχή της οικονομικής κρίσης που είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας δεν θα πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη αλλά να δώσει το έναυσμα για την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όλων μας στην συνέχεια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, την δημιουργία νέων καινοτόμων δράσεων, την περαιτέρω διασύνδεση όλων των φορέων για την δημιουργία δικτύων συνεργασίας, καθώς μόνο μέσω της καινοτομίας και της συνεργασίας σε δύσκολές οικονομικά εποχές έχει αποδειχτεί ότι έρχεται η επιτυχία.

Γ.Γρηγορίου
Πρόεδρος IASIS ΑμΚΕWWW.IASIS-AMKE.GR   |   COPYRIGHT © 2014